Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-715 2008-11-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2004-01-23 SPRENDIMO NR. 1-223 „DĖL PREMIJOS „VILNIAUS GARSAS“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. lapkričio 12 d. Nr. 1-715

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-223 „Dėl Premijos „Vilniaus garsas“ nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Premijos „Vilniaus garsas“ nuostatus ir 15 punktą išdėstyti taip:

„15. Premijos suma – 20000 (dvidešimt tūkstančių) Lt“.

 

 

 

 

 

Meras

Juozas Imbrasas

 

 

 

Į pradžią