Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-764 2008-12-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PROFESORIAUS SAULIAUS SONDECKIO APDOVANOJIMO ŽYGIMANTO AUGUSTO MEDALIU

 

2008 m. gruodžio 3 d. Nr. 1-764

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Apdovanoti profesorių Saulių Sondeckį Žygimanto Augusto medaliu.

 

 

 

 

 

Meras

Juozas Imbrasas

 

 

 

Į pradžią