Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-538 2009-03-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-36 „DĖL UAB „AVARIJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-36 „DĖL UAB „AVARIJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2009 m. kovo 25 d. Nr.   30-538

Vilnius

 

Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu                 Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                       sausio 1 d. įsakymu Nr. 30-36 „Dėl UAB „Avarija“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Avarija“ administruojamų namų sąrašą  36–38 eilutėmis pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

            2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Vilko pėda“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Avarija“:

2.1.1. turimus priede nurodytų daugiabučių namų statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

2.1.2. surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Avarija“, pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti namų S. Konarskio g. 24, Savanorių pr. 33 ir Savanorių pr. 54 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

3. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.                balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-740  „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą  ir išbraukiu 16, 27 ir 36 eilutes.

 

 

 

 

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas

Jonas Urbanavičius


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės           administracijos direktoriaus

2009 m. kovo 25 d.

įsakymu Nr. 30-538

                                                                                                                                                         

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AVARIJA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

(korpusas)

Namo bendras plotas,

kv. m

Namo naudingasis plotas,

kv. m

Gyvenamųjų

patalpų

(butų)

skaičius

Negyvenamųjų

patalpų skaičius

Priskirtas žemės

sklypas

Įsigijimo

pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

36

S. Konarskio g. 24

1A5p

3240,45

2714,35

45

 

 

 

2A5p

1280,77

1093,49

20

 

 

 

3A5p

1736,18

1433,03

25

 

 

 

4A5p

2709,29

2272,05

40

 

 

 

37

Savanorių pr. 33

1A9b

3270,79

3068,51

104

4

 

 

38

Savanorių pr. 54

1A5b

3234,37

2699,68

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią