Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-751 2009-04-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-03-26 ĮSAKYMO NR. 30-547 „DĖL UAB „BŪSTO RENOVACIJOS AGENTŪRA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-03-26 ĮSAKYMO NR. 30-547 „DĖL UAB „BŪSTO RENOVACIJOS AGENTŪRA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2009 m. balandžio 29 d. Nr.   30-751

Vilnius

 

Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-485 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m.                   kovo 26 d. įsakymu Nr. 30-547 „Dėl UAB „Būsto renovacijos agentūra“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto renovacijos agentūra“ administruojamų namų sąrašą 2 eilute pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

            2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Vilko pėda“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Būsto renovacijos agentūra“:

2.1.1. turimus priede nurodyto daugiabučio namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

2.1.2. surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodyto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Būsto renovacijos agentūra“, pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti namo Žemaitės g. 9 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

            3. K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.                balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-740  „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą  ir išbraukiu 95 eilutę.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________


 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės

 

 

 

 

 

 

administracijos direktoriaus

 

 

 

 

 

 

2009 m. balandžio 29 d.

 

 

 

 

 

 

įsakymu Nr. 30-751.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BŪSTO RENOVACIJOS AGENTŪRA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil.nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane                ( korpusas)

Namo bendras plotas,       kv. m

Namo naudingasis plotas,                 kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Paskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas,     ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Žemaitės g. 9

1A5p

6223,75

5207,85

100

 

 

 

 

______________

 

Į pradžią