Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-750 2009-04-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-36 „DĖL UAB „AVARIJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-36 „DĖL UAB „AVARIJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2009 m. balandžio 29 d. Nr.   30-750

Vilnius

 

Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-485 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo patvirtinimo“:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                       sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-36 „Dėl UAB „Avarija“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Avarija“ administruojamų namų sąrašą  43 eilute pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

            2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Vilko pėda“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Avarija“:

2.1.1. turimus priede nurodyto daugiabučio namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

2.1.2. surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodyto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Avarija“, pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti namo Vandentiekio g. 28 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

            3. K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.              balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-740  „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą  ir išbraukiu 84 eilutę.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės           administracijos direktoriaus

2009 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. 30-750

                                                                                                                                                          

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AVARIJA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

(korpusas)

Namo bendras plotas,

kv. m

Namo naudingasis plotas,

kv. m

Gyvenamųjų

patalpų

(butų)

skaičius

Negyvenamųjų

patalpų

skaičius

Priskirtas žemės

sklypas

Įsigijimo

pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

43

Vandentiekio g. 28

1A4p

1510,36

1217,53

32

1

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią