Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-227 2009-07-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL MERO IR MERO PAVADUOTOJŲ VIRŠVALANDINIO DARBO IR DARBO POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS LAIKO APSKAITOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

POTVARKIS

DĖL MERO IR MERO PAVADUOTOJŲ VIRŠVALANDINIO DARBO IR DARBO POILSIO BEI ŠVENČIŲ DIENOMIS LAIKO APSKAITOS

 

  2009 m. liepos 22 d. Nr.   22-227

Vilnius

 

Neteko galios 2011 08 18 Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. 22-167 „Dėl mero 2009-07-22 potvarkio Nr. 22-227 „Dėl mero ir mero pavaduotojų viršvalandinio darbo ir darbo poilsio ir švenčių dienomis laiko apskaitos“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS - POTVARKIS - 22-167 - 2011-08-18
DĖL MERO 2009-07-22 POTVARKIO NR. 22-227 „DĖL MERO IR MERO PAVADUOTOJŲ VIRŠVALANDINIO DARBO IR DARBO POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS LAIKO APSKAITOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Į pradžią