Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1318 2009-07-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PREMIJOS POETUI UŽ POEZIJĄ APIE VILNIŲ ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PREMIJOS POETUI UŽ POEZIJĄ APIE VILNIŲ ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“

 

  2009 m. liepos 21 d. Nr.   30-1318

Vilnius

 

P r i t a r i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektui „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos poetui už poeziją apie Vilnių įsteigimo ir nuostatų tvirtinimo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

 

 

Į pradžią