Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-282 2009-10-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS SEKRETORIATO RINKODAROS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL TARYBOS SEKRETORIATO RINKODAROS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

 

  2009 m. spalio 15 d. Nr.   22-282

Vilnius

 

Neteko galios 2011 06 21 Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. 22-123 „Dėl tarybos sekretoriato viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS - POTVARKIS - 22-123 - 2011-06-21
DĖL TARYBOS SEKRETORIATO VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
Į pradžią