Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-1692 2009-11-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMŲ LAIKYTI ŪKINĖS PASKIRTIES GYVŪNUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ LAIKYTI ŪKINĖS PASKIRTIES GYVŪNUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2009 m. lapkričio 20 d. Nr.   40-1692

Vilnius

 

Neteko galios 2013 09 18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2001 „Dėl gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2001 - 2013-09-18
DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
Į pradžią