Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-154 2010-01-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL GYVENAMOJO NAMO GELEŽINIO VILKO G. 3 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO DAUGIABUČIO NAMO GELEŽINIO VILKO G. 3 SAVININKŲ BENDRIJAI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENAMOJO NAMO GELEŽINIO VILKO G. 3 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PERDAVIMO DAUGIABUČIO NAMO GELEŽINIO VILKO G. 3 SAVININKŲ BENDRIJAI

 

  2010 m. sausio 19 d. Nr.   30-154

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 125 ,,Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“ ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija), 15 punktu:

1.  P e r d u o d u  daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 3 savininkų bendrijai valdyti ir prižiūrėti gyvenamojo namo Geležinio Vilko g. 3,  plane pažymėto 1N14t (unikalus numeris 1098-7006-0010), kurio bendras plotas – 6377,63 (šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt septyni ir šešiasdešimt trys šimtosios) kv. m, bendrąsias konstrukcijas, bendrąją inžinerinę įrangą ir bendrojo naudojimo patalpas.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. uždarąją akcinę bendrovę ,,Vilko pėda“ perduoti daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 3 savininkų bendrijai:

2.1.1. turimus šio namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

2.1.2. surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas pagal 2009 m. lapkričio 30 d. būklę – 2336,19 (du tūkstančius tris šimtus trisdešimt šešis Lt ir 19 ct) Lt šio namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.2. daugiabučio namo Geležinio Vilko g. 3 savininkų bendriją valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti gyvenamojo namo Geležinio Vilko g. 3 bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

3.  K e i č i u  Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2008 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-740  „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės  administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą ir išbraukiu 2 eilutę.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

 

Į pradžią