Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-352 2010-04-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EITYNES „UŽ LYGYBĘ“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EITYNES „UŽ LYGYBĘ“

 

  2010 m. balandžio 23 d. Nr.   40-352

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 14 d. Vladimiro Simonko, Eduardo Platovo, Vytauto Valentinavičiaus pranešimą ir Renginių (susirinkimų) derinimo komisijos 2010 m. balandžio 14 d. posėdžio protokolą:

1. N u s p r e n d ž i u išduoti Vladimirui Simonko, Eduardui Platovui ir Vytautui Valentinavičiui leidimą (pažymėjimą) „Dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos“ organizuoti eitynes „Už lygybę“ 2010 m. gegužės 8 d. 12–14.30 val. Upės gatve nuo automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie sporto, pramogų ir verslo centro „Forum palace“, iki automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie viešbučio „Reval Hotel Lietuva“.  

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo reikalavimų;

2.2. po eitynių sutvarkyti teritoriją (iki 15.30 val.), išvežti šiukšles ir atlyginti galimus nuostolius;

2.3. pagal su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu suderintą schemą pastatyti apsaugos tvoreles ir įrengti patekimo į renginį punktus;

2.4. užtikrinti, kad eitynėse dalyvautų ne daugiau kaip 350 žmonių;

2.5. pagal parengtą ir su Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu suderintą schemą pastatyti laikinus kelio ženklus;

2.6. užtikrinti tvarkingą eitynių dalyvių kolonos sudarymą.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1.  nuo 2010 m. gegužės 7 d. 20 val. iki gegužės 8 d. 17 val. draudžiama statyti transporto priemones Upės gatvės atkarpoje nuo automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie sporto, pramogų ir verslo centro „Forum palace“, iki automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie viešbučio „Reval Hotel Lietuva“;

3.2. 2010 m. gegužės 8 d. nuo 10 val. iki 17 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Upės gatve;

3.3. 2010 m. gegužės 8 d. nuo 6 val. iki 17 val. esant būtinybei policijos pareigūnai gali riboti pėsčiųjų eismą Upės gatvėje ir žmonių patekimą į renginio zoną.

            4. P a v e d u:

            4.1.  Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą eitynių metu;

            4.2. Komunalinio ūkio departamentui pagal Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato suderintą schemą nuo 2010 m. gegužės 7 d. 20 val. iki gegužės 8 d. 17 val. pastatyti apsaugos tvoreles eitynių teritorijoje ir jų prieigose;

            4.3. Tarybos sekretoriato Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriui informuoti visuomenę apie eismo draudimus eitynių metu.

            5. L a i k a u netekusiais galios:

            5.1.  Administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d įsakymą Nr. 40-55 „Dėl leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“;

            5.2. Administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 20 d įsakymą Nr. 40-129 „Dėl administracijos direktoriaus 2010-01-26 įsakymo Nr. 40-55 „Dėl leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę“ pakeitimo“.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

Į pradžią