Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1640 2010-06-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS ASMENIMS (ŠEIMOMS), NEĮRAŠYTIEMS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINĮ BŪSTĄ, SĄRAŠUS, TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS ASMENIMS (ŠEIMOMS), NEĮRAŠYTIEMS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINĮ BŪSTĄ, SĄRAŠUS, TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. 1-1640

Vilnius

 

Neteko galios 2015 10 01 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-201 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2122 - 2011-04-15
DĖL TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO Nr. 1-1640 „DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS ASMENIMS (ŠEIMOMS), NEĮRAŠYTIEMS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINĮ BŪSTĄ, SĄRAŠUS, TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-201 - 2015-09-23
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Į pradžią