Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1743 2010-09-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2007-09-12 SPRENDIMO NR. 1-211 „DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2007-09-12 SPRENDIMO NR. 1-211 „DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-1743

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004,
Nr. 164-5971; 2006, Nr. 73-2760) 13 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba        n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-211 „Dėl Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles ir išdėstyti 27 punktą taip:

„27. Taisyklių 26 punkto reikalavimai netaikomi uždarose patalpose grojamai muzikai, skleidžiamai garsinei informacijai ar reklamai, jei patalpose įrengti langai ir durys yra uždaryti,
o garsas nesklinda į išorinę aplinką. Tuo atveju, kai naudojami varpai ir (ar) kita garsinė įranga, reikalinga religinėms apeigoms ir kulto ceremonijoms atlikti kulto pastatuose ir aplink juos, triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės netaikomos.“

 

Meras

Vilius Navickas

______________

 

 

Į pradžią