Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1913 2010-10-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-01-18 ĮSAKYMO NR. 30-117 „DĖL UAB „CORPUS A“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-01-18 ĮSAKYMO NR. 30-117 „DĖL UAB „CORPUS A“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2010 m. spalio 18 d. Nr.   30-1913

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 235 redakcija), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-485 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios  nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo patvirtinimo“:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m.               sausio 18 d. įsakymu Nr. 30-117 „Dėl UAB „Corpus A“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą 13, 14 ir 15 eilutėmis pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

            2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Namų priežiūros centras“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Corpus A“:

            2.1.1. turimus priede nurodytų daugiabučių namų statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

            2.1.2. surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

            2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Corpus A“:

            2.2.1. pasirašius priėmimo–perdavimo aktą, valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti namų Ukmergės g. 298A, Ukmergės g. 298B,                  Ukmergės g. 298C bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

            2.2.2. nustatyti priskirtų administruoti daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo mokestį, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 „Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos tvirtinimo“ patvirtinto maksimalaus administravimo tarifo 0,15 Lt/ kv. m per mėnesį.

            3. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                  sausio 16 d. įsakymu  Nr. 30-23 „Dėl UAB „Namų priežiūros centras“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Namų priežiūros centras“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 22, 23, 24 eilutes.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 


Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. spalio 18 d.   

įsakymo Nr. 30-1913

priedas

 

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.

Ukmergės g. 298A

3A6p

4059,75

2841,43

40

6

Unikalus Nr.:

0101-0015-0062 Bendroji dalinė nuosavybė.

Pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu

0,8249

14.

Ukmergės g. 298B

4A6p

4395,76

3667,75

60

15

15.

Ukmergės g. 298C

5A6p

3811,06

3163,81

48

16

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „CORPUS A“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

______________

 

 

Į pradžią