Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1922 2010-10-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-43 „DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-43 „DĖL UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2010 m. spalio 20 d. Nr.   30-1922

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 235 redakcija) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.       sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-43 „Dėl UAB „Naujoji Pilaitė“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujoji Pilaitė“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 85 eilute pagal priedą.

2. Į p a r e i g o j u uždarąją akcinę bendrovę ,,Naujoji Pilaitė“:

2.1. valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodyto daugiabučio namo Priegliaus g. 8 bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą;

2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką  nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

Į pradžią