Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2065 2010-11-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-26 „DĖL AB „RUBICON CITY SERVICE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-26 „DĖL AB „RUBICON CITY SERVICE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2010 m. lapkričio 24 d. Nr.   30-2065

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Žin., 2001,                      Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2004, Nr. 5-94; 2008, Nr. 10-343; 2010, Nr. 31-1421; 2010,              Nr. 87-4599), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.              sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-26 „Dėl AB „Rubicon City Service“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Akcinės bendrovės „City Service“ (buvusi akcinė bendrovė „Rubicon City Service“) administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 73, 74 eilutėmis pagal priedą.

2. Į p a r e i g o j u akcinę bendrovę „City Service“:

2.1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodyto daugiabučių namų Girulių g. 11, Girulių g. 13  bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą;

2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką  nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

 


Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 24 d.

įsakymo Nr. 30-2065

priedas

 

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

73.

Girulių g. 11

4A9/b

2017,82

1838,33

34

20

Apskrities viršininko 2005-07-14 įsakymas Nr. 2.3-6265-01

2,9285

74.

Girulių g. 13

5A9/b

6175,89

5490,56

90

85

AKCINĖS BENDROVĖS  „CITY SERVICE“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

______________

 

Į pradžią