Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2106 2010-11-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-36 „DĖL UAB „AVARIJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ <br> PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-36 „DĖL UAB „AVARIJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“PAPILDYMO

 

2010 m. lapkričio 30 d. Nr. 30-2106

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-485 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-36 „Dėl UAB „Avarija“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Avarija“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 53 eilute pagal priedą.

                     2. Į p a r e i g o j u:

                     2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Vilko pėda“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos:

                     2.1.1. perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Avarija“ turimus priede nurodyto daugiabučio namo Ūmėdžių g. 3 statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodyto daugiabučio namo Ūmėdžių g. 3 bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

                     2.1.2. sudaryti su uždarąja akcine bendrove „Avarija“ sutartį dėl administruojamo daugiabučio namo Ūmėdžių g. 1 ir perduodamo daugiabučio namo Ūmėdžių g. 3 bendrųjų konstrukcijų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

2.1.3. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre išregistruoti gyvenamojo namo Ūmėdžių g. 3 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Avarija“:

2.2.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabutį namą dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodyto daugiabučio namo Ūmėdžių g. 3 bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą. Nurodytu laikotarpiu neįregistravus valdymo juridinio fakto, šis įsakymas netenka galios;

2.2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

3. Keičiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-740 „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 52 eilutę.

 

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

 

______________


Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. gruodžio 30 d.  

įsakymo Nr. 30-2106

priedas

 

 

 

 

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

53.

Ūmėdžių g. 3

1A5b

2146,43

1775,09

40

-

-

-

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „AVARIJA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

______________

 

 

 

Į pradžią