Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2232 2010-12-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-07-10 ĮSAKYMO NR. 30-1258 „DĖL UAB „CASTRADE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-07-10 ĮSAKYMO NR. 30-1258 „DĖL UAB „CASTRADE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2010 m. gruodžio 22 d. Nr.   30-2232

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-485 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios  nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo patvirtinimo“:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 30-1258 „Dėl UAB „Castrade“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Castrade“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą 34–37 eilutėmis pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

                     2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Jurita“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos:

                     2.1.1. perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Castrade“ turimus priede nurodytų daugiabučių namų statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.1.2. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre išregistruoti namų Justiniškių g. 32, Justiniškių g. 40, Justiniškių g. 46, Justiniškių g. 48 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Castrade“:

2.2.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabučius namus dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų Justiniškių g. 32, Justiniškių g. 40,  Justiniškių g. 46, Justiniškių g. 48 bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą. Nurodytu laikotarpiu neįregistravus valdymo juridinio fakto, šis įsakymas netenka galios;

2.2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.  

3. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-32 „Dėl UAB „Jurita“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Jurita“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą ir išbraukiu 7, 11, 14 ir 15 eilutes.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

 


Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. gruodžio 22 d.

įsakymo Nr. 30- 2232

priedas

 

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

34

Justiniškių g. 32

1A5b

2111,48

1645,90

40

-

-

-

35

Justiniškių g. 40

1A5b

1354,20

1134,65

20

-

-

-

36

Justiniškių g. 46

1A9b

2467,19

2052,81

35

-

-

-

37

Justiniškių g. 48

1A9b

2543,59

2102,22

36

-

-

-

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „CASTRADE“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

______________

 

Į pradžią