Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-40 2011-01-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010-11-25 ĮSAKYMO NR. 30-2073 ,,DĖL <br> UAB „SERVICO“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010-11-25 ĮSAKYMO NR. 2073 ,,DĖL
UAB „SERVICO“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

2011 m. sausio 19 d.   Nr.  30-40  

Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-485 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios  nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo patvirtinimo“:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.      lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 30-2073 „Dėl UAB „Servico“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Servico“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 8−22 eilutėmis pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

            2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Adminsta“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Servico“ turimus priede nurodytų daugiabučių namų statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

            2.2. uždarąją akcinę bendrovę ,,Servico“:

            2.2.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabučius namus dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti daugiabučių namų Santariškių g. 37A,  Santariškių g. 37B, Santariškių g. 37C, Santariškių g. 37D, Santariškių g. 37E,  Santariškių g. 37F, Santariškių g. 37G, Santariškių g. 39A, Santariškių g. 39B, Santariškių g. 39C, Santariškių g. 39D, Santariškių g. 39E, Santariškių g. 39F, Santariškių g. 39G, Santariškių g. 39H  bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą. Nurodytu laikotarpiu neįregistravus valdymo juridinio fakto, šis įsakymas netenka galios;

            2.2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

            3. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.                  vasario 18 d. įsakymu Nr. 30-375 „Dėl UAB „Adminsta“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Adminsta“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 39−53 eilutes.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

Į pradžią