Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-50 2011-01-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB „INVALDA SERVICE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „INVALDA SERVICE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2011 m. sausio 24 d. Nr.   30-50

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1794 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo  tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. Skiriu uždarąją akcinę bendrovę „Invalda Service“ (Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius, registravimo data 2004 m. gruodžio 10 d., įmonės kodas 126180446) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki 2011 m. balandžio 22 d.

                     2. Tvirtinu Uždarosios akcinės bendrovės „Invalda Service“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir Sutikimą (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u:

                     3.1. uždarąją akcinę bendrovę „Pašilaita“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Invalda Service“ turimus priede nurodytų daugiabučių namų Medeinos g. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

                     3.2. uždarąją akcinę bendrovę „Invalda Service“:

3.2.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabučius namus dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų Medeinos g. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą. Nurodytu laikotarpiu neįregistravus administravimo juridinio fakto, šis įsakymas netenka galios;

3.2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

4. Keičiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-34 „Dėl UAB „Pašilaita“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Pašilaita“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 30–35, 37–39 eilutes.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________


                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                   Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                                    2011 m. sausio 24 d.  

                                                                                                                                                                                    įsakymo Nr. 30-50

                                                                                                                                                                                    priedas

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Medeinos g. 1

1A9b

6044,14

4934,22

84

-

-

-

2.

Medeinos g. 3

1A9b

6258,49

5040,98

84

-

-

-

3.

Medeinos g. 7

1A9b

6133,08

5418,01

85

-

-

-

4.

Medeinos g. 9

1A9b

6036,89

4915,81

84

-

-

-

5.

Medeinos g. 11

1A9b

6428,61

5628,51

87

1

-

-

6.

Medeinos g. 13

1A9b

6012,14

4942,33

84

-

-

-

7.

Medeinos g. 17

1A9b

6162,90

4962,76

84

-

-

-

8.

Medeinos g. 19

1A9b

8682,05

7023,72

120

-

-

-

9.

Medeinos g. 21

1A9b

6288,61

5142,95

88

-

-

-

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „INVALDA SERVICE“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. sausio 24 d.

įsakymu Nr. 30-50

 

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė ,,Invalda Service“, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Ramanausko, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ______________ įsakymu Nr. __________  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės            2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu   Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                  __________                      ____________________________                                                   (parašas)                                                               (vardas, pavardė)

 

 

 

Į pradžią