Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-59 2011-04-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL APDOVANOJIMO MEDALIAIS „UŽ NUOPELNUS VILNIAUS KULTŪRAI“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

POTVARKIS

DĖL APDOVANOJIMO MEDALIAIS „UŽ NUOPELNUS VILNIAUS KULTŪRAI“

 

2011 m. balandžio 7 d.    Nr.  22-59  

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1301 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus Vilniaus kultūrai nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus Vilniaus kultūrai nuostatų 4 punktu ir Vilniaus miesto mero pavaduotojo rengiamo pasitarimo dėl apdovanojimų už nuopelnus Vilniaus kultūrai 2011 m. kovo 30 d. protokolu Nr. 28-148 (1.2.13-T1),

 a p d o v a n o j u:

1. Vilniaus kultūros garbės ženklu:

      Rimą Tuminą, režisierių;

      Virgilijų Noreiką, operos solistą.

2. Aukso medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“:

      Arūną Matelį, kino režisierių;

      Eglę Špokaitę, baleriną;

      Juozą Domarką, dirigentą;

      Antaną Sutkų, fotomenininką;

      Arvydą Šaltenį, dailininką;

      Marcelijų Martinaitį, poetą;

      Vytautą Laurušą, kompozitorių;

      Vytautą Barkauską, kompozitorių.

            3. Sidabro medaliu Už nuopelnus Vilniaus kultūrai:

            Kęstutį Antanėlį, kompozitorių;

            Liuciją Stulgienę, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorę.

 

Meras

Raimundas Alekna

______________

 

Į pradžią