Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-234 2011-04-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LICENCIJŲ UAB ,,MAKVEŽA“ IR KITOMS“ IŠDAVIMO IR UAB ,,RIMRITA“ LICENCIJOS PAPILDYMO


 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ UAB ,,MAKVEŽA“ IR KITOMS“ IŠDAVIMO IR UAB ,,RIMRITA“ LICENCIJOS PAPILDYMO

 

  2011 m. balandžio 15 d. Nr.   40-234

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Lietuvos  Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo  taisyklių   6  punktu  ir Vilniaus   miesto  savivaldybės  tarybos  2007 m.  rugsėjo 12 d.  sprendimu Nr. 1-196 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos aprašo 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 5 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-640 patvirtintos Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos 2 punktu:

1. I š d u o d u:

1. licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 

Įmonės pavadinimas, adresas

Įmonės kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas

Prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

Sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

UAB ,,MAKVEŽA“

Keleriškių k., Kėdainių r. sav.

161621777

Specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius parduotuvėje

MOKI VEŽI

Pergalės g. 42, Vilnius

Nuo 8 val. iki 22 val.

Pergalės g. 42, Vilnius

UAB ,,Vaidosas.S“

Dzūkų g. 31A-22, Vilnius

302606697

Kavinė B-6

Bazilijonų g. 6, Vilnius

Nuo 8 val. iki 22 val.

Bazilijonų g. 6, Vilnius

UAB ,,KIT Business“

S. Konarskio g. 1-2/

Jovaro g. 2-2, Vilnius

302591206

Kavinė-baras ACHTAMAR

S. Konarskio g. 1/

Jovaro g. 2, Vilnius

Nuo 11 val. 30 min. iki 23 val. 30 min.

S. Konarskio g. 1/

Jovaro g. 2, Vilnius

           

2. licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

 

Įmonės pavadinimas, adresas

Įmonės kodas

Prekybos tabako gaminiais vieta, adresas

Sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas

UAB ,,Vilniaus paštas“

Smolensko g. 10, Vilnius

302533587

Parduotuvė ,,Vilniaus paštas“

Liepkalnio g. 112, Vilnius

Liepkalnio g. 112, Vilnius

 

2. P a p i l d a u licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 

Licencijos numeris, išdavimo data

Įmonės pavadinimas, adresas, kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

Pakeistas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

A425-69,

2011-04-06

UAB ,,RIMRITA“

A. Jakšto g. 7, Vilnius

302590773

Nuo 8 val. iki 20 val.

Nuo 8 val. iki 24 val.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

Į pradžią