Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-582 2011-04-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-03-27 ĮSAKYMO NR. 30-607 ,,DĖL SKIRTŲ REALIZUOTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-03-27 ĮSAKYMO NR. 30-607 ,,DĖL SKIRTŲ REALIZUOTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

  2011 m. balandžio 15 d. Nr.   30-582

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymu,

l a i k a u   netekusiu galios  Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos  direktoriaus 2007 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 30-607 ,,Dėl Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių tvirtinimo“.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

Į pradžią