Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-755 2011-05-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-12-24 ĮSAKYMO NR. 30-2587 „DĖL UAB „LITMILMA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

2011 m. gegužės 26 d.   Nr.  30-755  

Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1794 „Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 30-2587 „Dėl UAB „Litmilma“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Litmilma“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą 70–73 eilutėmis pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

            2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Jurita“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos:

            2.1.1. perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Litmilma“ turimus priede nurodytų daugiabučių namų statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

            2.1.2. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre išregistruoti gyvenamųjų namų Taikos g. 54, Taikos g. 91, Taikos g. 209, Taikos g. 211 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

            2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Litmilma“:

            2.2.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabučius namus dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų          Taikos g. 54, Taikos g. 91, Taikos g. 209, Taikos g. 211 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą. Nurodytu laikotarpiu neįregistravus administravimo juridinio fakto, šis įsakymas netenka galios;

            2.2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

            3. Keičiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-32 „Dėl UAB „Jurita“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Jurita“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 93, 117, 149, 150 eilutes.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________


                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                   Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                                    2011 m. gegužės 26 d.  

                                                                                                                                                                                    įsakymo Nr. 30-755

                                                                                                                                                                                    priedas

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

70.

Taikos g. 54

1A5b

1332,79

1050,00

20

-

-

-

71.

Taikos g. 91

1A9b

2646,28

2394,09

36

-

-

-

72.

Taikos g. 209

1A5b

1384,29

1157,90

20

-

-

-

73.

Taikos g. 211

1A5b

1377,70

1091,05

20

-

-

-

______________

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „LITMILMA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

Į pradžią