Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1607 2011-06-22
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LICENCIJŲ (UAB ,,URBISTA“ IR KITOMS) IŠDAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ (UAB ,,URBISTA“ IR KITOMS) IŠDAVIMO

 

2011 m. birželio 22 d. Nr. A30-1607

Vilnius

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-196 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos aprašo 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 5 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-640 patvirtintos Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos 2 punktu,

i š d u o d u:

1. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 

Įmonės pavadinimas,

adresas

Įmonės kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas

Prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

Sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

UAB ,,Urbista“

Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius

302427979

Baras

A. Vienuolio g. 4, Vilnius

Visą parą

A. Vienuolio g. 4, Vilnius

UAB ,,LIKORTAS“

Taikos g. 185-12, Vilnius

124713778

Baras

Šeškinės g. 30, Vilnius

Nuo 6 val. iki 24 val.

Šeškinės g. 30, Vilnius

UAB ,,Draugų baras“

Kniaudiškių g. 111-13, Vilnius

302617761

Baras

A. Jakšto g. 9, Vilnius

Visą parą

A. Jakšto g. 9, Vilnius

UAB ,,RA Logistics“

Architektų g. 56-101, Vilnius

302632304

Baras

Viršuliškių g. 34, Vilnius

Visą parą

Viršuliškių g. 34, Vilnius

Pelesos g. 57/

Tyzenhauzų g. 2, Vilnius

 

            2. Licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminais:

 

Įmonės pavadinimas,

adresas

Įmonės kodas

Prekybos tabako gaminiais vieta, adresas

Sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas

UAB ,,Urbista“

Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius

302427979

Baras

A. Vienuolio g. 4, Vilnius

A. Vienuolio g. 4, Vilnius

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Gintaras Tamošiūnas

______________

 

Į pradžią