Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1640 2011-06-27
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LICENCIJOS UAB ,,ALYNAS“ IŠDAVIMO IR UAB ,,LIKORTAS“ LICENCIJOS PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS UAB ,,ALYNAS“ IŠDAVIMO IR UAB ,,LIKORTAS“ LICENCIJOS PAPILDYMO

 

2011 m. birželio 27 d. Nr. A30-1640

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-196 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos aprašo 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 5 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-640 patvirtintos Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos 2 punktu:

1. I š d u o d u licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

Įmonės pavadinimas,

adresas

Įmonės kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas

Prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

Sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

UAB ,,ALYNAS“

Laisvės pr. 88, Vilnius

302483198

Kavinė ,,Alynas“

Vilniaus g. 19/

Jogailos g. 6, Vilnius

Nuo 10 val. iki 24 val.

Vilniaus g. 19/

Jogailos g. 6, Vilnius

           

2. Pa p i l d a u licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminais:

Licencijos numeris, išdavimo data

Įmonės pavadinimas,

adresas, kodas

Prekybos tabako gaminiais vieta, adresas;

Sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas

Pakeistas prekybos tabako gaminiais vietos ir

sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas

A431-6(2.17.2.23-TR3), 2010-02-04

UAB ,,LIKORTAS“

Taikos g. 185-12, Vilnius

124713778

Baras

Šeškinės g. 32, Vilnius

Šeškinės g. 32, Vilnius

Baras

Šeškinės g. 30, Vilnius

Šeškinės g. 30, Vilnius

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Jonas Urbanavičius

______________

 

Į pradžią