Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-530 2011-07-01
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LICENCIJŲ UAB ,,LUKOIL BALTIJA“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ UAB ,,LUKOIL BALTIJA“ PAPILDYMO

 

2011 m. liepos          d.   Nr.    

Vilnius

 

  Vadovaudamasis Lietuvos  Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo  taisyklių   6  punktu  ir Vilniaus   miesto  savivaldybės  tarybos  2007 m.  rugsėjo 12 d.  sprendimu Nr. 1-196 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos aprašo 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 5 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-640 patvirtintos Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos 2 punktu ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. A30-893 ,,Dėl adresų sklypams (Kovo 11-osios g. 65 ir kt.) suteikimo Grigiškių mieste“,

p a p i l d a u:

1. Licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 

Licencijos numeris,

išdavimo data

Įmonės pavadinimas,

adresas, kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais vietos ir vieno iš sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

Pakeistas prekybos alkoholiniais gėrimais vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

38P,

2005-05-13

UAB ,,Lukoil Baltija“

Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav. 110441713

Vilniaus g. 65, Grigiškės, Vilnius

Kovo 11-osios g. 65, Grigiškės, Vilniaus m. sav.

           

2. Licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

 

Licencijos numeris,

išdavimo data

Įmonės pavadinimas,

adresas, kodas

Prekybos tabako gaminiais vietos ir vieno iš sandėlių, kuriuose laikomi tabako gaminiai, adresas

Pakeistas prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas

T35P,

2005-05-13

UAB ,,Lukoil Baltija“

Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav. 110441713

Vilniaus g. 65, Grigiškės, Vilnius

Kovo 11-osios g. 65, Grigiškės, Vilniaus m. sav.

 

 

 

______________

 

Į pradžią