Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-981 2011-07-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,BUDRUVA“ LICENCIJŲ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,BUDRUVA“ LICENCIJŲ PAPILDYMO

 

2011 m. liepos 11 d.   Nr. 30-981

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-196 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos aprašo                   2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 5 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-640 patvirtintos Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos 2 punktu,

            p a p i l d a u :

1. Licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

Licencijos numeris, išdavimo data

Įmonės pavadinimas, adresas, kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas

Pakeista prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas

A427-3(3.25-TR3),

2009-02-26

UAB ,,BUDRUVA“

Medeinos g. 39, Vilnius

123579034

Specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius parduotuvėje Smolensko g. 10, Vilnius

Specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius parduotuvėje Smolensko g. 10, Vilnius (unikalus patalpų Nr. 4400-1788-6505:8540)

 

            2. Licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

Licencijos numeris, išdavimo data

Įmonės pavadinimas, adresas, kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas

Pakeista prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas

A433-2(3.25-TR3)

2009-03-09

UAB ,,BUDRUVA“

Medeinos g. 39, Vilnius

123579034

Parduotuvė

Smolensko g. 10, Vilnius

Parduotuvė

Smolensko g. 10, Vilnius (unikalus patalpų Nr. 4400-1788-6505:8540)

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

Į pradžią