Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1727 2011-07-13
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,KARSONAS“ LICENCIJŲ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,KARSONAS“ LICENCIJŲ PAPILDYMO

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. A30-1727

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-196 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos aprašo 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 5 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-640 patvirtintos Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos 2 punktu,

            p a p i l d a u:

1. Licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

Licencijos numeris, išdavimo data

Įmonės pavadinimas,

adresas, kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

Pakeistas prekybos alkoholiniais gėrimais vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai adresas

A427-33 (2.17.2.14-TR3),

2010-07-28

UAB ,,Karsonas“

Babinių g. 63, Vilnius

302524652

Švitrigailos g. 29, Vilnius

Dariaus ir Girėno g. 5E, Vilnius

 

            2. Licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Licencijos numeris, išdavimo data

Įmonės pavadinimas,

adresas, kodas

Prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas

Pakeistas prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas

A433-19

(2.17.2.26-TR3),

2010-07-28

UAB ,,Karsonas“

Babinių g. 63, Vilnius

302524652

Švitrigailos g. 29, Vilnius

Dariaus ir Girėno g. 5E, Vilnius

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Ritas Vaiginas

______________

 

Į pradžią