Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1794 2011-07-19
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LICENCIJŲ UAB TISS IŠDAVIMO

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ UAB TISS IŠDAVIMO

 

  2011 m. liepos 19 d. Nr.   A30-1794

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 ,,Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-196 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos aprašo 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 5 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 1-640 patvirtintos Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo Vilniaus mieste tvarkos 2 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 40-555 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų įgaliojimų“ 1.2.1 punktu,

i š d u o d u:

1. Licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 

Įmonės pavadinimas,

adresas

Įmonės kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas

Prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

Sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

UAB TISS

Pramonės g. 49A, Vilnius

302441726

Specializuotas alkoholinių gėrimų skyrius parduotuvėje Genių g. 13, Vilnius

Nuo 8 val. iki 22 val.

Genių g. 13, Vilnius

 

2. Licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminais:

 

Įmonės pavadinimas,

adresas

Įmonės kodas

Prekybos tabako gaminiais vieta, adresas

Sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas

UAB TISS

Pramonės g. 49A, Vilnius

302441726

Parduotuvė

Genių g. 13, Vilnius

Genių g. 13, Vilnius

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Ritas Vaiginas

______________

 

Į pradžią