Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-161 2011-07-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DRAUDIMO RŪKYTI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. 1-161

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317) 19 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Uždrausti asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešosiose vietose.

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto tarybos 1995 m. lapkričio 28 d. sprendimą  Nr. 75 Dėl nerūkymo vietų paskelbimo Vilniaus mieste“.

 

Meras

Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią