Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1122 2011-08-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-04-11 ĮSAKYMO NR. 30-740 ,,DĖL UAB ,,VILKO PĖDA” SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE” PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-04-11 ĮSAKYMO NR. 30-740 ,,DĖL UAB ,,VILKO PĖDA” SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE” PAKEITIMO

 

  2011 m. rugpjūčio 4 d. Nr.   30-1122

Vilnius

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdamas į  UAB „Vilko pėda“  2011 m. gegužės 2 d. prašymą:

1. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2008 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-740 „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 44 eilutę (pastatą Savanorių pr. 116).

2. Į p a r e i g o j u uždarąją akcinę bendrovę ,,Vilko pėda“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre išregistruoti pastato Savanorių pr. 116 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

Į pradžią