Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1403 2011-10-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2005-01-19 SPRENDIMO Nr. 1-640 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2005-01-19 SPRENDIMO  Nr. 1-640 „DĖL  MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

 

  2011 m. spalio 4 d. Nr.   30-1403

Vilnius

 

T e i k i u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Tarybos                  2005-01-19 sprendimo Nr. 1-640 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir siūlau merui jį įrašyti į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius

______________

 

Į pradžią