Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1479 2011-10-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 ,,DĖL UAB „NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 ,,DĖL UAB „NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2011 m. spalio 14 d. Nr.   30-1479

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-253 „Dėl UAB ,,Grigiškių komunalinis ūkis“ likvidavimo“:

1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 385−516 eilutėmis pagal priedą.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Grigiškių komunalinis ūkis“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“ surinktas nepanaudotas lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti, turimus daugiabučių namų statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, visas su administruojamais daugiabučiais namais susijusias sutartis (iš jų ir garantines), daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų aprašus, atnaujinimo darbų metinius ir ilgalaikius planus, kitus su administruojamais daugiabučiais namais susijusius dokumentus;

            2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Grigiškių komunalinis ūkis“ ir uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“ darbdavių susitarimu perkelti administravimo veiklą vykdančius darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka į uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“;

            2.3. uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“:

2.3.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabučius namus dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

2.3.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

            3. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 30-30 „Dėl UAB „Grigiškių komunalinis ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 30-1479 priedas

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,NAUJININKŲ ŪKIS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ  GYVENAMŲŪJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil.nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane                ( korpusas)

Namo bendras plotas,          kv. m

Namo naudingas plotas,                 kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Paskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, kv. m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

385

Agrastų g.  1

1A2p

199,09

199,09

8

 

 

 

386

Agrastų g.  4

1A2p

471,22

385,67

8

 

 

 

387

Agrastų g.  6

1A2p

528,21

397,09

8

 

 

 

388

Agrastų g.  8

1A2p

148,77

144,89

4

 

 

 

389

Agrastų g.  12

1A2p

205,32

182,14

6

 

 

 

390

Baltosios Vokės g.  6

1A1ž

163,16

163,16

3

 

 

 

391

Baravykų g.  2

1A5p

151,15

144,29

3

 

 

 

392

Baravykų g.  11

1A5p

130,55

126,29

3

 

 

 

393

Baravykų g.  14

1A5p

265,23

213,63

8

 

 

 

394

Baravykų g.  20

1A4p

120,49

115,00

4

 

 

 

395

Jaunimo g.  3

1A2p

3062,64

2528,37

55

 

 

 

396

Jaunimo g.  5

1A2p

3071,21

2551,44

55

 

 

 

397

Jaunimo g.  7

1A2p

3016,47

2517,01

55

 

 

 

398

Jaunimo g.  9

1A3p

3010,24

2569,16

57

 

 

 

399

Juodšilių g.  1A

1A3p

1381,55

1110,86

20

 

 

 

400

Juodšilių g.  4

1A5b

2943,26

2607,94

50

 

 

 

401

Juodšilių g.  6

1A5b

2688,65

2242,51

40

 

 

 

402

Juodšilių g.  7

1A5b

165,26

147,93

4

 

 

 

403

Juodšilių g.  10

1A3p

852,68

305,88

6

 

 

 

404

Juodšilių g.  21

1A3p

93,22

95,91

3

 

 

 

405

Juodšilių g.  22A

1A4p

387,01

387,01

8

 

 

 

406

Juodšilių g.  22C

1N5p

515,61

383,57

8

 

 

 

407

Juodšilių g.  24

1A9pb

476,63

327,63

8

 

 

 

408

Juodšilių g.  26

1A9p

480,40

379,68

8

 

 

 

409

Juodšilių g.  26A

1A5b

498,89

387,54

8

 

 

 

410

Juodšilių g.  26B

1A5b

390,17

390,17

8

 

 

 

411

Juodšilių g.  26C

1A5b

509,86

396,75

8

 

 

 

412

Juodšilių g.  28

1A5b

485,62

414,67

8

 

 

 

413

Juodšilių g.  31

1A5b

171,58

166,77

4

 

 

 

414

Juodšilių g.  41

1A5b

164,26

164,26

4

 

 

 

415

Kadugių g.  3

1A5b

146,19

143,92

3

 

 

 

416

Kadugių g.  18

1A5b

276,40

273,45

5

 

 

 

417

Kirbirkšties g.  1

1A2p

863,90

591,06

12

 

 

 

418

Kirbirkšties g.  3

1A2p

517,16

408,20

8

 

 

 

419

Kirbirkšties g.  5

1A2p

509,49

405,77

8

 

 

 

420

Kirbirkšties g.  7

1A2p

1881,40

1320,72

27

 

 

 

421

Kovo 11-osios g.  25

1A5p

4599,17

3787,14

78

1

 

 

422

Kovo 11-osios g.  27

1A5p

2961,60

2691,90

50

 

 

 

423

Kovo 11-osios g.  29

1A5p

2980,60

2597,10

50

 

 

 

424

Kovo 11-osios g.  31

1A5p

2867,80

2554,81

49

1

 

 

425

Kovo 11-osios g.  32

1A4p

2930,38

2258,97

53

3

 

 

426

Kovo 11-osios g.  33

1A5p

3775,94

3126,71

60

 

 

 

427

Kovo 11-osios g.  35

1A5p

1873,04

1554,05

30

1

 

 

428

Kovo 11-osios g.  41

1A5p

3751,36

3111,48

60

 

 

 

429

Kovo 11-osios g.  47

1A5p

6915,55

5482,60

100

 

 

 

430

Kovo 11-osios g.  51

1A1p

2022,78

1624,85

30

 

 

 

431

Kovo 11-osios g.  53

1A5p

2043,8

1638,01

30

 

 

 

432

Kovo 11-osios g.  57

1A5p

2015,58

1624,72

30

 

 

 

433

Kunigiškių g.  2

1A2p

539,06

360,78

8

 

 

 

434

Kunigiškių g.  3

1A2p

228,72

227,63

4

 

 

 

435

Kunigiškių g.  4

1A1m

535,71

361,06

8

 

 

 

436

Kunigiškių g.  5

1A1ž

316,04

227,85

8

 

 

 

437

Kunigiškių g.  6

1A1ž

460,38

333,26

8

 

 

 

438

Kunigiškių g.  8

1A1ž

465,68

335,27

8

 

 

 

439

Kunigiškių g.  9

1A1p

479,86

322,14

6

 

 

 

440

Kunigiškių g.  10

1A5p

594,07

336,41

8

 

 

 

441

Kunigiškių g.  11

1A5p

489,86

324,21

6

 

 

 

442

Kunigiškių g.  12

1A2p

3098,20

2587,60

50

 

 

 

443

Kunigiškių g.  14

1A1p

2918,16

2675,06

50

 

 

 

444

Kunigiškių g.  16

1A1m

2884,77

2631,14

50

 

 

 

445

Kunigiškių g.  18

1A2p

2859,24

2611,75

50

 

 

 

446

Margirio g.  4

1A1m

126,19

121,40

3

 

 

 

447

Miško g.  10

1A1m

162,94

134,14

3

 

 

 

448

Mokyklos g.  1

1A2mz

272,00

272,00

6

 

 

 

449

Mokyklos g.  2

1A2p

269,09

262,55

8

 

 

 

450

Mokyklos g.  3

1A2p

352,59

293,76

6

 

 

 

451

Mokyklos g.  4

1A5p

224,92

192,06

4

 

 

 

452

Mokyklos g.  5

1A1m

275,15

262,80

6

 

 

 

453

Mokyklos g.  6

1A2p

229,07

229,07

8

 

 

 

454

Mokyklos g.  8

1A1m

321,23

319,95

7

 

 

 

455

Pašto g.  1

1A1m

122,34

122,34

3

 

 

 

456

Pašto g.  10

1A2p

173,78

75,76

3

 

 

 

457

Pašto g.  11

1A2p

268,70

269,24

6

 

 

 

458

Sirpučių g.  4

1A2p

282,91

249,78

4

 

 

 

459

Sirpučių g.  6

1A2p

125,8

110,72

3

 

 

 

460

Sirpučių g.  8

1A2p

201,12

191,43

4

 

 

 

461

Speigo g.  5

1A1m

1002,18

736,02

12

 

 

 

462

Speigo g.  8

1A1ž

991,59

729,77

12

 

 

 

463

Speigo g.  10

1A2p

756,88

483,31

8

 

 

 

464

Speigo g.  12

1A2p

622,32

432,53

8

 

 

 

465

Speigo g.  14

1A2p

562,48

449,75

8

 

 

 

466

Šešėlių g.  10

1A1ž

137,73

101,13

4

 

 

 

467

Šešėlių g.  10A

1A1m

752,73

504,07

10

 

 

 

468

Šešėlių g.  10B

1A3p

794,37

485,04

10

 

 

 

469

Šešėlių g.  17

1A2p

468,49

403,38

8

 

 

 

470

Šešėlių g.  19

1A2p

474,09

403,30

8

 

 

 

471

Šešėlių g.  21

1A3p

519,15

400,49

8

 

 

 

472

Šviesos g.  5

1A2p

4430,48

3614,98

100

 

 

 

473

Šviesos g.  6

1A2p

2293,88

2175,57

40

 

 

 

474

Šviesos g.  7

1A1ž

5563,15

4624,18

70

 

 

 

475

Šviesos g.  7A 

1A1ž

4435,96

3686,90

100

 

 

 

476

Šviesos g.  8

1A1m

2768,83

2198,60

40

 

 

 

477

Šviesos g.  9

1A1p

3937,01

3248,55

60

 

 

 

478

Šviesos g.  13

1A1m

4127,52

3251,40

60

 

 

 

479

Šviesos g.  15

1A1m

4014,84

3162,28

60

 

 

 

480

Šviesos g.  17

1A2p

4113,41

3240,03

60

 

 

 

481

Šviesos g.  18

1A2p

6810,74

5394,44

100

 

 

 

482

Šviesos g.  19

1A2p

5443,03

4272,46

80

 

 

 

483

J.Tiškevičiaus g.  1

1A5b

865,98

671,84

50

2

 

 

484

J.Tiškevičiaus g.  3

1A5b

413,47

373,50

8

 

 

 

485

J.Tiškevičiaus g.  4

1A5b

416,68

326,68

8

1

 

 

486

J.Tiškevičiaus g.  6

1A2p

150,99

150,99

4

 

 

 

487

J.Tiškevičiaus g.  11

1A5p

2235,65

1776,01

32

1

 

 

488

J.Tiškevičiaus g.  12

1A5b

991,62

734,62

12

 

 

 

489

J.Tiškevičiaus g.  14

1A5p

551,38

530,04

9

 

 

 

490

J.Tiškevičiaus g.  16

1A5p

764,42

525,64

8

 

 

 

491

J.Tiškevičiaus g.  93

1A2p

515,57

382,9

8

 

 

 

492

Trampolio g.  3

1A1m

414,07

366,01

8

 

 

 

493

Vasarotojų g.  1

1N3p

124,04

99,24

2

 

 

 

494

Vėsos g.  18

1A2p

236,41

153,47

5

 

 

 

495

Vėsos g.  22

1A2p

86,05

86,05

1

 

 

 

496

Vilijos g.  22

1A2p

121,55

121,55

3

 

 

 

497

Vilniaus g.  35

1A4p

278,01

274,89

4

 

 

 

498

Vilniaus g.  37

1A3b

224,29

224,29

8

 

 

 

499

Vilniaus g.  39

1A3b

222,99

222,50

8

 

 

 

500

Vilniaus g.  41

1A3b

271,52

271,52

7

 

 

 

501

Vilniaus g.  43

1A2p

513,77

352,42

8

 

 

 

502

Vilniaus g.  45

1A2p

722,77

545,52

12

 

 

 

503

Vilniaus g.  47

1A1m

1422,87

1068,70

24

 

 

 

504

Vilniaus g.  49

1A1p

1438,82

1081,64

24

 

 

 

505

Vilniaus g.  51

1A1b

1426,31

1065,70

24

 

 

 

506

Vilniaus g.  55

1A1m

1379,64

1104,93

24

1

 

 

507

Vilniaus g.  57

2G1p

5398,05

4181,95

125

4

 

 

508

Vilniaus g.  61

1A1m

3627,96

2823,76

72

 

 

 

509

Vilniaus g.  63

1A1m

3923,05

2766,49

72

 

 

 

510

Vinkšnų g.  6

1A1m

408,67

408,67

7

 

 

 

511

Žalioji aikštė g.  6

1A2m

288,06

145,82

4

 

 

 

512

Žalioji aikštė g.  7

1A2m

440,14

399,9

12

 

 

 

513

Žalioji aikštė g.  8

1A3b

467,48

197,72

5

 

 

 

514

Žalioji aikštė g.  9

1A3b

210,99

184,66

3

 

 

 

515

Žalioji g.  8

1A2b

296,18

286,82

6

 

 

 

516

Žalioji g.  10

1A1p

323,75

315,5

6

 

 

 

 

Į pradžią