Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-251 2011-10-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2005-01-19 SPRENDIMO NR. 1-640 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2005-01-19 SPRENDIMO NR. 1-640 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2011 m. spalio 12 d. Nr. 1-251

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 1-640 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo“.

 

Meras

Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią