Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1600 2011-11-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-28 „DĖL UAB „ŠILĖJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-28 „DĖL UAB „ŠILĖJA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2011 m. lapkričio 9 d. Nr.   30-1600

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-28 „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Šilėja“ administruojamų namų sąrašą 201−204 eilutėmis pagal priedą.

2. Į p a r e i g o j u uždarąją akcinę bendrovę ,,Šilėja“:

 2.1. per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų Sakalų g. 22 / Liepyno g. 19, Tramvajų g. 8, Vingrių g. 25, Siesikų g. 28 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

            2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________


 

 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 9 d.  

įsakymo Nr. 30-1600

priedas

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILĖJA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

Namo bendrasis plotas, kv. m

Namo naudingas plotas, kv. m

Gyvenamųjų

patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų

patalpų skaičius

Priskirtas žemės

sklypas

Įsigijimo

pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

201

Sakalų g. 22/ Liepyno g. 19

8A6p

5374,78

4090,44

51

4

Asmeninė nuosavybė, pirkimo-pardavimo sutartys

0,1682

202

Tramvajų g. 8

4A4b

3643,15

2648,87

27

1

-

-

203

Vingrių g. 25

5A1p

682,33

651,41

13

-

-

-

204

Siesikų g. 28

7A2p

877,90

877,90

15

-

-

-

______________

 

 

 

Į pradžią