Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-378 2011-12-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 1996-02-07 SPRENDIMO NR. 83 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 1996-02-07 SPRENDIMO NR. 83 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. 1-378

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 p. ir 18 straipsnio
1 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 83
,,Dėl Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus
Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus:

1. Išdėstyti 11 punktą taip:

„11. Vilniaus miesto savivaldybė mirusio garbės piliečio šeimos ar kitų artimųjų prašymu organizuoja garbės piliečių kapaviečių ir jų aplinkos sutvarkymą Savivaldybės lėšomis.“.

2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per
1 mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo nustatyti kapaviečių ir jų aplinkos sutvarkymo darbų organizavimo ir atlikimo Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis tvarką.

 

Meras

Artūras Zuokas

______________

 

 

 

Į pradžią