Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-335 2012-02-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-04-11 ĮSAKYMO NR. 30-740 „DĖL UAB „VILKO PĖDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-04-11 ĮSAKYMO NR. 30-740 „DĖL UAB „VILKO PĖDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2012 m. vasario 13 d. Nr.   30-335

Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1794 „Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir AB ,,City service“ 2011 m. gruodžio 22 d. prašymu:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-740 „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkpėdės būstas“ (buvusi „Vilko pėda“) administruojamų daugiabučių namų sąrašą  97 eilute pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u:

            2.1. akcinę bendrovę „City service“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Vilkpėdės būstas“ priede nurodyto daugiabučio namo Savanorių pr. 68 statybos, techninės inventorizacijos, techninės priežiūros dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodyto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;           

            2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Vilkpėdės būstas“:

            2.2.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabutį namą dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodyto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

            2.2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

            3. Keičiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-26 „Dėl AB „City service“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Akcinės bendrovės „City service“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu  17 eilutę.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

Į pradžią