Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-361 2012-02-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 „DĖL UAB „NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-39 „DĖL UAB „NAUJININKŲ ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2012 m. vasario 23 d. Nr.   30-361

Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1794 „Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą 517 eilute pagal priedą.

            2. Į p a r e i g o j u uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“:

            2.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabutį namą dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodyto daugiabučio namo J. Tiškevičiaus g. 13 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

            2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. vasario 23 d.

įsakymo Nr. 30-361

priedas

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NAUJININKŲ ŪKIS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

Namo bendrasis plotas, kv. m

Namo naudingas plotas, kv. m

Gyvenamųjų

patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų

patalpų skaičius

Priskirtas žemės

sklypas

Įsigijimo

pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 517

J. Tiškevičiaus g. 13

1A4p

2236,94

1779,90

24

-

-

-

______________

 

Į pradžią