Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-611 2012-06-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2010-11-24 SPRENDIMO NR. 1-1794 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO, SKYRIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2010-11-24 SPRENDIMO NR. 1-1794 ,,DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO, SKYRIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 6 d. Nr. 1-611

Vilnius

 

Neteko galios 2013 11 20 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1549 „Dėl tarybos 2010-11-24 sprendimo  Nr. 1-1794 ir 2012-06-06 sprendimo Nr. 1-611 pripažinimo netekusiais galios“.

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1549 - 2013-11-20
DĖL TARYBOS 2010-11-24 SPRENDIMO NR. 1-1794 IR 2012-06-06 SPRENDIMO NR. 1-611 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
Į pradžią