Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-609 2012-06-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO<br> ALGIRDUI KAUŠPĖDUI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
ALGIRDUI KAUŠPĖDUI

 

2012 m. birželio 6 d. Nr. 1-609

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-378 patvirtintais Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais,  Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Vilniaus miesto garbės piliečio vardą Algirdui Kaušpėdui.

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 

Į pradžią