Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1918 2012-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-04-11 ĮSAKYMO NR. 30-740 „DĖL UAB „VILKO PĖDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-04-11 ĮSAKYMO NR. 30-740 „DĖL UAB „VILKO PĖDA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1918

Vilnius

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, 4.251 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 1-611 ,,Dėl Tarybos 2010-11-24 sprendimo Nr. 1-1794 ,,Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

                     1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-740 „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Vilkpėdės būstas“ (buvusi „Vilko pėda“) administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 98 eilute pagal priedą.

                     2. Į p a r e i g o j u:

                     2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Naujininkų ūkis“:

                     2.1.1. per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Vilkpėdės būstas“ priede nurodyto daugiabučio namo Savanorių pr. 47, plane pažymėto 1A5b, statybos ir techninės inventorizacijos, techninės priežiūros dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

                     2.1.2. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre išregistruoti daugiabučio namo Savanorių pr. 47, plane pažymėto 1A5b, bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą;

                     2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Vilkpėdės būstas“ per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabutį namą dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodyto daugiabučio namo Savanorių pr. 47, plane pažymėto 1A5b, bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

3. Keičiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 384 eilutę.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymo priedas Nr. 30-1918

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane                (korpusas)

Namo bendrasis plotas                 (kv. m)

Namo naudingasis plotas                 (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

Paskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas     (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

Savanorių pr. 47

1A5b

3432

2871,5

60

-

0,15

-

-

________________________________________________

 

Į pradžią