Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1919 2012-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1919

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Vilkpėdės būstas“ (buveinės adresas – Architektų g. 13, LT-04118 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. liepos 9 d., unikalus įmonės kodas – 121480265, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT100000008412, registro tvarkytojas  – valstybės įmonė Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2604 redakcija

 

2. T v i r t i n u  pridedamus:

2.1. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkpėdės būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Vilkpėdės būstas“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. 30-740 „Dėl UAB „Vilkpėdės būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1919

       

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS" ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane (korpusas)

Namo bendras plotas              (kv. m.)

Namo naudingas plotas         (kv. m.)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

  Paskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas, ha

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Neteko galios.

2013 m. gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2639 redakcija

2

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3408 redakcija

3

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

4

Neteko galios.

2018 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3328/18(2.1.1E-TD2) redakcija

5

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

6

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

7

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

8

Neteko galios.

2018 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3328/18(2.1.1E-TD2) redakcija

9

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

10

Neteko galios.

2018 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3328/18(2.1.1E-TD2) redakcija

11

Neteko galios.

2018 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3328/18(2.1.1E-TD2) redakcija

12

Neteko galios.

2018 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3328/18(2.1.1E-TD2) redakcija

13

Neteko galios.

2018 m. balandžio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1059/18(2.1.1E-TD2) redakcija

14

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

15

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

16

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

17

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

18

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

19

Neteko galios.

2018 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3328/18(2.1.1E-TD2) redakcija

20

Neteko galios.

2018 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3328/18(2.1.1E-TD2) redakcija

21

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

22

Neteko galios.

2018 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3328/18(2.1.1E-TD2) redakcija

23

Neteko galios.

2018 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-524 redakcija

24

Neteko galios.

2018 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3328/18(2.1.1E-TD2) redakcija

25

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

26

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

27

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

28

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3398 redakcija

29

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

30

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

31

Neteko galios.

2015 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-675 redakcija

32

Neteko galios.

2015 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-675 redakcija

33

Neteko galios.

2015 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2216 redakcija

34

Neteko galios.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1291/18(2.1.1E-TD2) redakcija

-

-

35

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

36

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

37

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

38

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

39

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

40

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

41

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

                                                                                               -

42

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3407 redakcija

43

Neteko galios.

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3409 redakcija

44

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

45

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

46

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

47

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

48

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

49

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

50

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

51

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

52

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

53

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

54

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

55

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

56

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

57

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

58

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

59

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

60

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

61

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

62

Neteko galios.

2018 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-65 redakcija

63

Neteko galios.

2018 m. spalio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3234/18(2.1.1E-TD2) redakcija

64

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

65

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

66

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

67

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

68

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

69

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

70

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

71

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

72

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

73

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

74

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

75

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

76

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

77

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

78

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

79

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

80

Neteko galios.

2018 m. sausio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-108 redakcija

81

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

82

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

83

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

84

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

85

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

86

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

87

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

88

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3916/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2015 m. kovo 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-675 redakcija

2015 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2216 redakcija

2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3398 redakcija

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3407 redakcija

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3408 redakcija

2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3409 redakcija

2018 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-65 redakcija

2018 m. sausio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-108 redakcija

2018 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-524 redakcija

2018 m. balandžio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1059/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1291/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. spalio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3234/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3863/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3916/18(2.1.1E-TD2) redakcija

_____________________________________________________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1919

 

S U T I K I M A S

      Uždaroji akcinė bendrovė  ,,Vilkpėdės būstas“, atstovaujama direktoriaus ................................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės       2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2604 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1919 „DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2639 - 2013-12-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1919 ,,DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-675 - 2015-03-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1919 „DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2216 - 2015-06-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1919 ,,DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3398 - 2017-12-28
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SAVANORIŲ PR. 47 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3407 - 2017-12-29
DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS” SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SKROBLŲ G. 8 (UNIKALUS NR. 1098-8009-9012) BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3409 - 2017-12-29
DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS” SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SKROBLŲ G. 8 (UNIKALUS NR. 1098-8009-9023) BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3408 - 2017-12-29
DĖL UAB ,,ADMI“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO GELEŽINIO VILKO G. 5 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-65 - 2018-01-09
DĖL UAB ,,JURITA“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VADUVOS G. 19 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-108 - 2018-01-15
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO VANDENTIEKIO G. 34 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-524 - 2018-02-22
DĖL UAB ,,VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SAVANORIŲ PR. 32 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1059/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-05
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO GEROSIOS VILTIES G. 44 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1291/18(2.1.1E-TD2) - 2018-04-18
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO SAVANORIŲ PR. 63A BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3328/18(2.1.1E-TD2) - 2018-10-25
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3863/18(2.1.1E-TD2) - 2018-12-18
DĖL UAB „VILKPĖDĖS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3916/18(2.1.1E-TD2) - 2018-12-21
DĖL UAB „BŪSTO RENOVACIJOS AGENTŪRA“ SKYRIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią