Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1131 2013-04-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TOMUI VENCLOVAI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TOMUI VENCLOVAI

 

2013 m. balandžio 3 d. Nr. 1-1131

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 83 patvirtintais Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Vilniaus miesto garbės piliečio vardą Tomui Venclovai.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią