Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1257 2013-06-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 5 d. Nr. 1-1257

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. 1-127 1 punktu patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

            1.1. išdėstyti 4 punktą taip:

            „4.       Šios surinktos vietinės rinkliavos lėšos naudojamos Vilniaus miesto viešojo transporto, dviračių sistemai plėtoti, Tarybos nustatytoms mokamoms automobilių stovėjimo vietoms įrengti, prižiūrėti, ITS priemonėms diegti, Vilniaus miesto centralizuotai eismo valdymo sistemai prižiūrėti ir plėtoti, vietinei rinkliavai administruoti.“;

            1.2. išdėstyti 7.3 punktą taip:

            „7.3. nustatomos teritorijos ir jų ribos, kuriose galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose;“;

            1.3.  papildyti nauju 7.5 punktu:

            „7.5. nustatomas ikiteisminio tyrimo įstaigoms priklausančių nepažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiais šviesos signalais automobilių, kurie naudojami atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus ar vykdant operatyvinę veiklą ir kuriems netaikoma vietinė rinkliava, sąrašas (nurodoma automobilių markė ir valstybiniai numeriai).“;      

            1.4. išdėstyti 12 punktą taip:

„12. Nustatomi šie vietinių rinkliavų dydžiai pagal vietinės rinkliavos zonas:

12.1.          už automobilio stovėjimą kiekvienas dešimt minučių – 1 (vienas) Lt mėlynojoje zonoje;

12.2.          už automobilio stovėjimą kiekvienas dvidešimt minučių – 1 (vienas) Lt raudonojoje zonoje;

12.3.    už automobilio stovėjimą kiekvienas trisdešimt minučių – 1 (vienas) Lt geltonojoje zonoje;

12.4.    už automobilio stovėjimą kiekvieną valandą – 6 (šeši) Lt mėlynojoje zonoje, 3 (trys) Lt raudonojoje zonoje, 2 (du) Lt geltonojoje zonoje ir 1 (vienas) Lt žaliojoje zonoje;

12.5.   už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko, sumokant iki kitos dienos 24 val. – 84 (aštuoniasdešimt keturi) Lt mėlynojoje zonoje, 36 (trisdešimt šeši) Lt raudonojoje zonoje, 24 (dvidešimt keturi) Lt geltonojoje zonoje ir 12 (dvylika) Lt žaliojoje zonoje;

12.6. už automobilio stovėjimą rezervuotoje stovėjimo vietoje:

12.6.1. mėlynojoje zonoje – 700 (septyni šimtai) Lt per mėnesį;

12.6.2. raudonojoje zonoje – 500 (penki šimtai) Lt per mėnesį;

12.6.3. geltonojoje zonoje – 330 (trys šimtai trisdešimt) Lt per mėnesį;

12.6.4. žaliojoje zonoje – 170 (vienas šimtas septyniasdešimt) Lt per mėnesį;

12.6.5. baltojoje zonoje – 125 (vienas šimtas dvidešimt penki) Lt per mėnesį.

12.7. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančiose teritorijose, kuriose galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotą leidimą (toliau – gyventojo leidimas), pirmojo automobilio stovėjimą:

12.7.1. mėlynojoje zonoje – 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) Lt per metus;

12.7.2. raudonojoje zonoje – 75 (septyniasdešimt penki) Lt per metus;

12.7.3. geltonojoje zonoje – 50 (penkiasdešimt) Lt per metus;

12.7.4. žaliojoje zonoje – 25 (dvidešimt penki) Lt per metus;

12.8. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančią teritorijose, kuriose galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio gyventojo leidimą, antrojo automobilio stovėjimą:

12.8.1. mėlynojoje zonoje – 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) Lt per mėnesį, 2160 (du tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt) Lt per metus;

12.8.2. raudonojoje zonoje – 90 (devyniasdešimt) Lt per mėnesį, 1080 (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt) Lt per metus;

12.8.3. geltonojoje zonoje – 60 (šešiasdešimt) Lt per mėnesį, 720 (septyni šimtai dvidešimt) Lt per metus;

12.8.4. žaliojoje zonoje – 30 (trisdešimt) Lt per mėnesį, 360 (trys šimtai šešiasdešimt) Lt per metus;

12.9. už elektra varomo automobilio, pažymėto Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotu leidimu arba turinčio elektroninį elektromobilio leidimą (toliau – elektromobilio leidimas), stovėjimą per metus – 15 (penkiolika) Lt.

       12.10. už automobilio, naudojamo dalijimosi automobiliu paslaugai teikti, stovėjimą specialiai šiai paslaugai rezervuotoje stovėjimo vietoje (automobilių dalijimosi paslauga (angl. k. car-sharing) – tai automobilių nuomos būdas, kai asmenys transporto priemones nuomoja ir naudoja dažniausiai trumpais laiko periodais):

12.10.1. mėlynojoje zonoje – 350 (trys šimtai penkiasdešimt) Lt per mėnesį;

12.10.2. raudonojoje zonoje – 250 (du šimtai penkiasdešimt) Lt per mėnesį;

12.10.3. geltonojoje zonoje – 165 (vienas šimtas šešiasdešimt penki) Lt per mėnesį;

12.10.4. žaliojoje zonoje – 85 (aštuoniasdešimt penki) Lt per mėnesį;

12.10.5. baltojoje zonoje – 65 (šešiasdešimt penki) Lt per mėnesį.

              1.5. išdėstyti 15.1 ir 15.2 punktus taip:

              „15.1. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų, policijos, dujų tiekėjų avarinių tarnybų, greitosios medicinos ir medicinos pagalbos, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę ir priežiūrą atliekančių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, viešąją tvarką užtikrinančių ir vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos kontrolę vykdančių tarnybų automobilių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiais šviesos arba specialiais šviesos ir garso signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems savo tarnybines funkcijas;

              15.2. kitų avarinių, miesto gatves tiesiančių, miesto gatves, požemines komunikacijas bei pastatus remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų (įmonių ar bendrovių) specialių transporto priemonių, pažymėtų specialiais šviesos signalais, valdytojams (vairuotojams), atvykusiems likviduoti avarijų, ikiteisminio tyrimo įstaigoms priklausančių nepažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiais šviesos signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems ikiteisminio tyrimo veiksmus ar vykdantiems operatyvinę veiklą;“;

              1.6. išdėstyti 16.1–16.3 punktus taip:

„16.1. į bilietų automatus grynaisiais pinigais (monetomis) arba kortelėmis (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.1–12.4 punktuose). Bilietų automatas išduoda bilietą, patvirtinantį vietinės rinkliavos sumokėjimą ir suteikiantį teisę automobilio valdytojui (vairuotojui) palikti automobilį stovėti mokamoje stovėjimo vietoje biliete nurodytą laiką;

              16.2. naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis siunčiant trumpąsias žinutes arba naudojantis mobiliųjų įrenginių programomis (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.1–12.4 punktuose);

              16.3. banko pavedimu (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5–12.10 punktuose.);“;

              1.7. išdėstyti 17.1 punktą taip:

              „17.1. pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo iš karto sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą į bilietų automatą arba pasinaudodamas mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis arba nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą privalo sumokėti iki kitos dienos 24 val. banko pavedimu, privalomai nurodydamas automobilio stovėjimo mokamoje vietoje datą ir valstybinį numerį;“;

              1.8. išdėstyti 17.3–17.5 punktus taip:

              „17.3. naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, siunčiama trumpoji užsakymo žinutė arba užsakymas atliekamas mobiliųjų įrenginių programomis automobilio valdytojui (vairuotojui) neatsitraukus nuo automobilio. Užsakymas laikomas įregistruotu vairuotojui gavus iš jo ryšio operatoriaus patvirtinimą. Automobilio valdytojas (vairuotojas) pranešimą apie automobilio stovėjimo pabaigos laiką siunčia įlipęs į automobilį prieš išvažiuodamas;

              17.4. pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 10 minučių nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos, papildomai sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos. Bilietą, patvirtinantį papildomą apmokėjimą, privalo palikti automobilyje nuostatų 17.2 punkte nustatyta tvarka. Papildomai gali būti sumokama nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinė rinkliava iki kitos dienos 24 val. banko pavedimu, privalomai nurodant automobilio stovėjimo mokamoje vietoje datą ir valstybinį numerį;

              17.5. gyventojo leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį mokamoje stovėjimo vietoje leidime nurodytoje teritorijoje iki nurodytos datos (jeigu tai elektroninis leidimas – šie duomenys kaupiami elektroninių gyventojų leidimų registre), elektromobilio leidimą, suteikiantį teisę statyti elektra varomą automobilį mokamoje stovėjimo vietoje iki leidime nurodytos datos (jeigu tai elektroninis leidimas – šie duomenys kaupiami elektroninių elektromobilių leidimų registre), privalo pritvirtinti (užklijuoti) ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje taip, kad ant leidimo spausdinta informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko. Suteikiant elektroninius leidimus, prievolė pritvirtinti (užklijuoti) leidimus ant automobilio priekinio stiklo negalioja;“;

              1.9. išdėstyti 20.2 ir 20.3 punktus taip:

              „20.2. asmenys, savo lėšomis įrengę automobilių stovėjimo vietas už jų valdomo sklypo ribų ir jas perdavę Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, turi teisę jų prašymu tam tikrą laiką neatlygintinai rezervuoti automobilių stovėjimo vietas. Neatlygintiną automobilių stovėjimo vietų rezervavimo terminą nustato Administracijos direktorius (jo įgaliotas Administracijos direktoriaus pavaduotojas) įvertinęs automobilių stovėjimo vietoms įrengti panaudotų lėšų ir nustatytos automobilių stovėjimo vietų vietinės rinkliavos santykį. Neatlygintinas automobilių stovėjimo vietų rezervavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo įrengtų automobilių stovėjimo vietų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dienos (perdavimo–priėmimo akto pasirašymo). Į automobilių stovėjimo vietos įrengimo kainą įskaitomos lėšos, panaudotos automobilių stovėjimo vietos plotui įrengti. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ sudaro su asmeniu, pageidaujančiu ir turinčiu teisę neatlygintinai rezervuoti stovėjimo vietą, sutartį dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo;

              20.3. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ sudaro su asmeniu, pageidaujančiu ir turinčiu teisę rezervuoti stovėjimo vietą, sutartį dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo, mokant nuostatų 12.6 arba 12.10 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą;“;

              1.10. papildyti nauju 20.8. punktu:

              „20.8. filmavimų, koncertinių renginių metu bei vykdant statybos, remonto bei kitus darbus automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos: laikotarpiui iki 14 dienų įskaitytinai – mokant nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą, laikotarpiui ilgesniam nei 14 dienų – mokant nuostatų 12.6 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą;“;

              1.11. buvusį 20.8 punktą laikyti 20.9 punktu;

              1.12. papildyti nauju 20.10 punktu:

              „20.10. automobilių stovėjimo vietos nerezervuojamos Didžiojoje gatvėje (išskyrus užsienio valstybių ambasadoms ir konsulatams bei valstybės biudžetinėms įstaigoms).“

              1.13. išdėstyti 21.3 punktą taip:

              „21.3. leidimą gyventi su žyma apie įregistravimą (arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą pažymą dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos) name, esančiame mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje arba žaliojoje vietinės rinkliavos zonoje;“;

              1.14. išdėstyti 21.5 punktą taip:

              „21.5. vairuotojo pažymėjimą, išduotą prašančiojo vardu;“;

              1.15. išdėstyti 22 punktą taip:

              „22. Gyventojo leidimo pirmoje pusėje nurodoma automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, leidimo galiojimo vieta, laikas, leidimo numeris. Gyventojo leidimo galiojimo vieta yra šalia asmens deklaruotos (registruotos laikinos) gyvenamosios vietos automobilio stovėjimo vieta leidime nurodytoje teritorijoje. Elektroninių gyventojų leidimų duomenys kaupiami elektroninių gyventojų leidimų registre.“;

              1.16. išdėstyti 23 punktą taip:

              „23. Gyventojo leidimas tvirtinamas (klijuojamas) šių nuostatų 17.5 punkte nustatyta tvarka. Automobilių, kurių valdytojams (vairuotojams) išduoti elektroniniai gyventojų leidimai, ženklinti nereikia.“;

              1.17. išdėstyti 24 punktą taip:

„24. Kiekvienos gyvenamosios patalpos (buto) gyventojams, deklaravusiems joje savo gyvenamąją vietą, išduodami ne daugiau kaip du gyventojo leidimai statyti automobilį nurodytoje teritorijoje: pirmasis – sumokėjus nuostatų 12.7 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą, antrasis – sumokėjus nuostatų 12.8 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą pasirinktinai už metus ar už pasirinktą mėnesių skaičių (nuo 1 iki 12).“;

              1.18. išdėstyti 27 punktą taip:

              „27. Pasikeitus automobiliui, jo valstybiniam numeriui ar kitu tikslu norint pakeisti gyventojo leidimą, naujas gyventojo leidimas išduodamas automobilio valdytojui (vairuotojui), pateikusiam prašymą ir pristačiusiam senąjį gyventojo leidimą arba atitinkamai pakeitus elektroninių gyventojų leidimų registro duomenis. Į rinkliavos už naujo leidimo išdavimą dydį įskaitoma rinkliavos sumos dalis, proporcinga senojo, bet nepasibaigusio leidimo galiojimo terminui. Pratęsiant gyventojo leidimą, kai deklaruota gyvenamoji vieta ir automobilis nepasikeitę, elektroninių gyventojų leidimų registro duomenys keičiami gyventojui sumokėjus vietinę rinkliavą nuostatų 16.3 arba 16.4 punktuose nustatyta tvarka. Mokant banko pavedimu, nurodomas automobilio, už kurio leidimą mokama, valstybinis numeris.“;

              1.19. išdėstyti 33 punktą taip:

              „33.   Elektromobilio leidimas tvirtinamas (klijuojamas) šių nuostatų 17.5 punkte nustatyta tvarka. Automobilių, kurių valdytojams (vairuotojams) išduoti elektroniniai elektromobilių leidimai, ženklinti nereikia.“;

              1.20. išdėstyti 34 punktą taip:

              „34.   Vietinė rinkliava, paimta pažeidžiant šiuos nuostatus, grąžinama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“;

              1.21. išdėstyti 35 punktą taip:

              „35.   Jei panaikinamas gyventojo leidimo galiojimas nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka arba išvykstama iš automobilio stovėjimo vietos anksčiau nei pasibaigia apmokėtas stovėjimo laikas, vietinė rinkliava negrąžinama.“

              2. Nustatyti, kad įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms Didžiojoje gatvėje rezervuotos automobilių stovėjimo vietos naikinamos nuo 2014 m. sausio 1 d. Ši nuostata netaikoma ambasadoms ir konsulatams bei valstybės biudžetinėms įstaigoms.

              3. Išdėstyti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų priedą „Zonų, kuriose taikoma vietinė rinkliava už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti, ribos“ nauja redakcija (pridedama).

              4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti Gyventojų leidimų galiojimo vietinės rinkliavos zonose teritorijas ir jų ribų aprašą iki 2013 m. spalio 31 d.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas ir juo pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatai, išskyrus šių nuostatų  7.3, 12.5, 12.7, 12.8, 16.3, 17.1, 17.4, 17.5, 21.3, 21.5, 22–24 ir 27 punktus, įsigalioja nuo 2013 m. liepos 1 d.

              6. Nustatyti, kad šiuo sprendimu pakeistų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 7.3, 12.5, 12.7, 12.8, 16.3, 17.1, 17.4, 17.5, 21.3, 21.5, 22–24 ir 27 punktai įsigalioja nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų

priedas

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. birželio 5 d.

sprendimo Nr. 1-1257

redakcija)

 

 

ZONŲ, KURIOSE TAIKOMA VIETINĖ RINKLIAVA UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS

STATYTI, RIBOS

 

1. Mėlynoji zona. Jos ribos eina:

1.1. Vokiečių, Didžiąja, Aušros Vartų (iki Bazilijonų gatvės, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Aušros Vartų g. 2) gatvėmis. Šios gatvės yra mėlynojoje zonoje;

1.2. Šventaragio gatve (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę šalia Katedros aikštės).
Ši gatvė yra mėlynojoje zonoje.

2. Raudonoji zona. Jos ribos eina Savičiaus, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, Žygimantų, A. Goštauto gatvėmis, Vašingtono aikšte, J. Tumo-Vaižganto, V. Kudirkos, Pamėnkalnio (įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles), Pylimo, Rūdninkų, Visų Šventųjų, Karmelitų, Etmonų, Didžiąja gatvėmis. Šios gatvės yra raudonojoje zonoje, išskyrus mėlynojoje zonoje esančias gatves (Vokiečių, Didžiąją ir Šventaragio).

3. Geltonoji zona. Jos ribos eina:

3.1. V. Kudirkos (nuo J. Jasinskio gatvės), J. Tumo-Vaižganto gatvėmis, Vašingtono aikšte, A. Goštauto, Geležinio Vilko, Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, J. Jasinskio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus raudonojoje zonoje esančias gatves (V. Kudirkos gatvės dalį tarp J. Jasinskio gatvės ir Gedimino prospekto, J. Tumo-Vaižganto gatvę, Vašingtono aikštę);

3.2. Tauro (nuo Pamėnkalnio gatvės) gatve, keliu ant Tauro kalno, automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio-Putino g. 5 ribomis, V. Mykolaičio-Putino, M. Valančiaus, V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, Algirdo, Naugarduko, Aguonų, Šaltinių, Kruopų, Plačiąja, Raugyklos gatvėmis, skersgatviu prie pastato Pylimo g. 43, Šv. Stepono, Geležinkelio, Aušros Vartų, Etmonų, Karmelitų, Visų Šventųjų, Rūdninkų, Pylimo, Pamėnkalnio (iki Tauro gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias mėlynojoje zonoje (Aušros Vartų gatvės dalis tarp Bazilijonų ir Etmonų gatvių), raudonojoje zonoje (Etmonų, Karmelitų, Visų Šventųjų gatvės dalį tarp Karmelitų ir Rūdninkų gatvių, Rūdninkų, Pylimo gatvės dalį tarp Rūdninkų ir Islandijos gatvių, Pamėnkalnio gatvės dalį tarp Pylimo ir Tauro gatvių)  ir žaliojoje zonoje (Tauro gatvę, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Tauro g. 5, kelią ant Tauro kalno, automobilių stovėjimo aikštelę V. Mykolaičio-Putino g. 5, Šaltinių, Kruopų gatves);

3.3. Žvejų gatve nuo Kalvarijų gatvės (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę Žvejų g. 14A), Rinktinės, Žalgirio, Kalvarijų, S. Fino, Giedraičių, Krokuvos (iki Veprių gatvės) gatvėmis, jungtimi ties pastatais Krokuvos g. 34 ir 36, Lvovo g. 51 ir 53, Konstitucijos pr. 15 ir 22 (iki Upės gatvės), Upės gatve iki Kalvarijų gatvės. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias žaliojoje zonoje (Upės, Rinktinės gatvės dalį tarp Žvejų ir Šeimyniškių gatvių);

3.4. Santariškių (nuo Žaliųjų Ežerų iki J. Tallat-Kelpšos gatvės) gatve. Ši gatvė yra geltonojoje zonoje;

3.5. Savičiaus, Didžiąja, Aušros Vartų gatvėmis, M. Daukšos gatve (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę M. Daukšos g. 2), Šv. Dvasios, Strazdelio, Subačiaus, Bokšto gatvėmis. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias mėlynojoje zonoje (Didžiąją, Aušros Vartų), raudonojoje zonoje (Savičiaus) ir žaliojoje zonoje (Šv. Dvasios, Strazdelio);

3.6. Užupio gatvės pradžia, Vilnios upės krantine (iki Drujos gatvės), Drujos, Olandų, Krivių, Užupio, Malūnų gatvėmis, Vilnios upės krantine iki Užupio gatvės pradžios. Šios gatvės yra geltonojoje zonoje.

4. Žalioji zona. Jos ribos eina:

4.1. J. Jasinskio (nuo V. Kudirkos gatvės), Pakalnės, Aludarių, Pakalnės, Geležinio Vilko, V. Pietario, Žemaitės, Kauno, Šv. Stepono gatvėmis, skersgatviu prie pastato Pylimo g. 43, Raugyklos, Plačiąja, Kruopų, Šaltinių, Aguonų, Naugarduko, Algirdo, J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, M. Valančiaus, V. Mykolaičio-Putino gatvėmis,  automobilių stovėjimo aikštelės V. Mykolaičio-Putino g. 5 ribomis, keliu ant Tauro kalno, Tauro, Pamėnkalnio (iki V. Kudirkos gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias raudonojoje zonoje (Pamėnkalnio gatvės dalį tarp Tauro ir V. Kudirkos gatvių, įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles) ir geltonojoje zonoje (J. Jasinskio gatvės dalį tarp V. Kudirkos ir Pakalnės gatvių, Aludarių, Pakalnės, Šv. Stepono, Plačiąją, Aguonų gatvės dalį tarp Šaltinių ir Naugarduko gatvių, Naugarduko gatvės dalį tarp Aguonų ir Algirdo gatvių, Algirdo gatvės dalį tarp Naugarduko ir J. Basanavičiaus gatvių, J. Basanavičiaus gatvės dalį iki Švitrigailos gatvės, V. Kudirkos gatvės dalį tarp J. Basanavičiaus ir M. Valančiaus gatvių, M. Valančiaus, V. Mykolaičio-Putino);

4.2. Neries upės krantine nuo Žaliojo tilto (įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę prie Baltojo tilto) iki Geležinio Vilko tilto, Upės, Saltoniškių, Ukmergės, Geležinio Vilko, Lvovo, Linkmenų, Krokuvos (iki Veprių gatvės) gatvėmis, jungtimi ties pastatais Krokuvos g. 34 ir 36, Lvovo g. 51 ir 53, Konstitucijos pr. 15 ir 22 iki Upės gatvės, Upės gatve iki Kalvarijų gatvės. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje;

4.3. Olimpiečių (nuo Rinktinės gatvės), Šeimyniškių, Rinktinės (iki Olimpiečių gatvės) gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje;

4.4. Vilnios upės krantine (nuo Išganytojo gatvės iki Drujos gatvės), Drujos, Subačiaus, Žiupronių, M. Daukšos, Šv. Dvasios, Strazdelio, Subačiaus, Bokšto, Išganytojo gatvėmis. Šios gatvės yra žaliojoje zonoje, išskyrus gatves, esančias geltonojoje zonoje (Bokšto ir Išganytojo).

5. Baltoji zona yra visa kita Vilniaus miesto teritorija, išskyrus mėlynosios, raudonosios, geltonosios ir žaliosios zonų teritorijas.

6. Visos vietinės rinkliavos zonos, išskyrus baltąją zoną, nurodytos Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schemoje.

 

__________________

 

 

 

Į pradžią