Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1417 2013-09-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL POILSIO IR TURIZMO TERITORIJŲ BEI SEZONO TRUKMĖS

SEZONINEI MAŽMENINEI PREKYBAI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

NUSTATYMO

 

2013 m. rugsėjo 11 d. Nr. 1-1417

Vilnius

 

Pakeistas pavadinimas:

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-290 redakcija

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-290 redakcija

 

2. Nustatyti:

2.1. poilsio ir turizmo zoną – Vilniaus miesto viešosios vietos ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomos, naudojamos teritorijos, kuriose gali poilsiauti ir lankytis miesto gyventojai ir svečiai:

2.1.1. pramoginių įrenginių vietos;

2.1.2. miesto skverų, parkų ir miškų teritorijos;

2.1.3. miesto ežerų ir upių pakrančių teritorijos;

2.1.4. sodų bendrijų ir šalia jų esančios teritorijos;

2.1.5. teritorijos prie viešbučių, prekybos ir viešojo maitinimo įmonių, pramogų ir prekybos centrų;

2.1.6. miesto pakraščiuose esančios gyvenamųjų namų teritorijos;

2.1.7. lauko kavinių vietos, laimėtos konkurso būdu;

2.1.8. ilgalaikių renginių vietos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1772 redakcija

 

2.2. vasaros poilsio ir turizmo sezono trukmę nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d., žiemos poilsio ir turizmo sezono trukmę nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.

            3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimą Nr. 1-196 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo“.

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                                            Jonas Pinskus

______________

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. rugsėjo 11 d.

sprendimu Nr. 1-1417

 

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA

ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO VILNIAUS MIESTE TVARKOS APRAŠAS

 

Neteko galios.

2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-290 redakcija

______________

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-290 - 2015-12-16
DĖL TARYBOS 2013-09-11 SPRENDIMO NR. 1-1417 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1772 - 2018-10-17
DĖL TARYBOS 2013-09-11 SPRENDIMO NR. 1-1417 „DĖL POILSIO IR TURIZMO TERITORIJŲ BEI SEZONO TRUKMĖS SEZONINEI MAŽMENINEI PREKYBAI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Į pradžią