Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-309 2013-09-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

  2013 m. rugsėjo 4 d. Nr. 40-309

Vilnius

 

            Neteko galios 2015 12 10 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-484 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašo tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-484 - 2015-12-10
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
Į pradžią