Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-3194 2013-10-28
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO PASTATYTI MENORĄ IR ORGANIZUOTI CHANUKOS ŠVENTĘ VINCO KUDIRKOS AIKŠTĖJE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO PASTATYTI MENORĄ IR ORGANIZUOTI CHANUKOS ŠVENTĘ VINCO KUDIRKOS AIKŠTĖJE    

 

  2013 m. spalio 28 d. Nr. A30-3194

Vilnius

 

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai mokyklai „Menachemo namai“, gavus nustatytos formos leidimą (pažymėjimą) „Dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos“, nuo 2013 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 9 d. pastatyti menorą (kas vakarą ją uždegant), o gruodžio 1 d. 16– 19 val. organizuoti Chanukos šventę Vinco Kudirkos aikštėje.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

2.2. užtikrinti tvarką aikštėje menoros stovėjimo metu, o pasibaigus Chanukos šventei sutvarkyti teritoriją (iki 20 val.), išvežti šiukšles ir atlyginti galimus nuostolius;

2.3. užtikrinti, kad pastatyta menora nesužeistų praeivių ir nepadarytų žalos aikštės grindiniui, o padarytos žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.4. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl turto apsaugos arba kitokiu būdu užtikrinti menoros apsaugą;

2.5. menorą pastatyti paliekant laisvą praėjimo kelią pėstiesiems ir neuždengiant Vinco Kudirkos paminklo;

2.6. šventę organizuoti netrikdant eismo.

3. P a v e d u  Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką menoros stovėjimo ir šventės metu.

 

           

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                             Danuta Narbut

______________

 

 

 

 

Į pradžią