Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1549 2013-11-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2010-11-24 SPRENDIMO NR. 1-1794 IR 2012-06-06 SPRENDIMO <br> NR. 1-611 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2010-11-24 SPRENDIMO  NR. 1-1794 IR 2012-06-06 SPRENDIMO

NR. 1-611 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2013 m. lapkričio 20 d. Nr. 1-1549

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi ir Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiais galios:

1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. 1-1794 „Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 1-611 „Dėl Tarybos 2010-11-24 sprendimo Nr. 1-1794 ,,Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

Meras                                                                                                                                Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią