Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A15-79-(2.1.19-MP) 2011-01-13
Padalinys: DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PASTATŲ FASADŲ VIENTISŲ SPRENDINIŲ REIKALAVIMŲ REKONSTRUKCIJOS, KAPITALINIO REMONTO AR PAPRASTOJO REMONTO ATVEJAIS TVARKOS NUSTATYMO

 

 

VILNIAUS  MIESTO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO  PLĖTROS  DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

                                                                                

ĮSAKYMAS

DĖL PASTATŲ FASADŲ VIENTISŲ SPRENDINIŲ REIKALAVIMŲ REKONSTRUKCIJOS, KAPITALINIO REMONTO AR PAPRASTOJO REMONTO ATVEJAIS TVARKOS NUSTATYMO

 

                                    

2011 m. sausio 13    d.    Nr. A15-79-(2.1.19-MP)

 

Vilnius

 

                               Siekiant užtikrinti Vilniaus miesto visų statinių kokybišką ir vientisą architektūrinę išraišką vykdant statinių rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar paprastojo remonto statybos darbus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 punktu, gavus iš statytojo (užsakovo) nustatytos formos prašymą specialiesiems arhitektūros reikalavimams nustatyti, visiems objektams, kuriuose numatoma keisti pastato dalies fasadą (pvz. balkonų, lodžijų įstiklinimas) ar įrengti patalpas pastogėje, keičiant stogo formą ir/ar įrengiant stoglangius:

                               1.Į s a k a u:

                               1.1. Sąlygų sąvado skyriui, nagrinėti gautus prašymus dėl specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo.

                               1.2. Sąlygų sąvado skyriui reikalauti iš statytojo (užsakovo) kartu su prašymu statinio (patalpų) specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti (rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar paprastojo remonto atvejais), pateikti peržiūrėtus Miesto plėtros departamento Kultūros  paveldo skyriaus bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ar saugomos teritorijos direkcijos projektinius pasiūlymus, kuriuose būtų sprendžiama viso statinio fasadų architektūra, jeigu pastatas yra kultūros paveldo statinys, jis yra Vilniaus senamiestyje, kultūros paveldo vietovėje ar kultūros paveldo objekto ir vietovės apsaugos zonoje, kitoje saugomoje teritorijoje.

                                         1.3. Sąlygų sąvado skyriui specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nurodyti, kad technniniame projekte būtų sprendžiama viso statinio fasadų architektūrinė ir tūrinė išraiška.        

                               1.4. atskiriems statiniams, Miesto plėtros departamento specialistų darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais rekomendacijų pagrindu, specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nurodyti statinio projektą svarstyti Architektų sąjungos architektūros-urbanistikos ekspertų taryboje.

 

 

Direktorius                                                                                                                     Artūras Blotnys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parengė: A.Žukauskas, tel. 211 2622, e. p. andrius.zukauskas@vilnius.lt

Į pradžią